Abdullah SÜSLÜ

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü
Özgeçmiş

1979 yılında Rize'de doğan Abdullah SÜSLÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde "Bireysel Performans Değerlendirmesinin İş Doyumu Üzerindeki Etkisi" tez konusu ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli kurumlarında öğretmenlik, müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 13 Ağustos 2021 tarihinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Konu Özeti