Av. Esma GÜLBENK

Gülbenk Danışmanlık
Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur.  Hakim olarak bir süre görev yaptıktan sonra, serbest avukatlık faaliyetleri kapsamında hukuk danışmanlığı yapmaya başlamıştır.  İş hukuku, Türk Ticaret Kanunu ve özel okullar mevzuatı ihtisas alanlarıdır. Son beş yıldır SMMM Lütfi GÜLBENK ile ortak olduğu danışmanlık şirketinde, konusunda uzman E.İş Baş Müfettişi, SGK İşverenler E.D.Bşk. ve diğer danışmanlar dahil 15 kişilik bir kadro ile danışmanlık faaliyetlerine ayrıca devam etmektedir. gulbenkmusavirlik.com sitesinde, çalışma alanlarını ilgilendiren konularda yüze yakın yazısı yayımlanmıştır.

Konu Özeti

Sürdürülebilir Finansmanı Destekleyecek Mali Konular ve Özlük Hakları ile İlgili Teşvikler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-   Özel öğretim kurumlarında çalışanların özlük hakları ve tabi olduğu mevzuat

-  Eğitim personeli iş sözleşmelerinin son yargı kararları çerçevesinde değerlendirilmesi eğitim personeline ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi hususunun değerlendirilmesi

-  Çalışanlara ödenmesi zorunlu sosyal yardımlar

-  MEB’nın özel okul çalışanlarının sözleşmelerinde yer alan ek ders saat ücreti, karşılıklı yükümlülükler gibi konularda yaptırdığı hatalı uygulamalar

-  Eğitim personeli ek ders saatlerinin tespiti ve bordroya yansıtılmasında dikkat edilecek hususlar 

-  Özlük haklarının ödenmemesi halinde MEB ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin yaklaşımı

-  Yeni açılmış ve açılacak okullarda teşvikler ve muafiyetler 

-  İstihdamı artırmaya yönelik olarak açıklanan SGK prim teşviklerinin uygulanmasının özel okul bütçelerine sağlayacağı katkının değerlendirilmesi 

-  Sosyal yardım ödemelerinde uygulanan vergi ve sigorta prim kesintilerinde yapılan hataların değerlendirilmesi

-  Sözleşmelerde yer alan ücretin bordroda sosyal yardımlar, tazminat, ek ders ve agi dahil olarak tahakkuk ettirilmesinde karşılaşılan sorunlar 

-  Özel öğretim kurumlarında sözleşme tarihi ve işe giriş bildirgesinin verilmesindeki özellikli durumlar