Cem GÜLAN

Tözok Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekili
Özgeçmiş

1984 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında bir özel okul kurarak kurucu temsilciliği görevini üstlendi. 1992 yılından bu yana Türkiye Özel Okullar Derneği yönetim kurullarında görev aldı. 2001-2004 yılları arasında Özel Okullar Sınavı, sınav yürütme kurulu başkanlığı, 2009-2017 yılları arasında dernek başkanlığı, 2012-2016 yılları arasında TOBB Eğitim Meclisi eş başkanlığı yaptı. Halen Türkiye Özel Okullar Derneği, Yüksek İstişare Konseyi başkan yardımcılığı görevini yürütmekte.

Konu Özeti

Sürdürülebilir Finansmanı Destekleyecek Mali Konular ve Özlük Hakları ile İlgili Teşvikler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-   Özel öğretim kurumlarında çalışanların özlük hakları ve tabi olduğu mevzuat

-  Eğitim personeli iş sözleşmelerinin son yargı kararları çerçevesinde değerlendirilmesi eğitim personeline ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi hususunun değerlendirilmesi

-  Çalışanlara ödenmesi zorunlu sosyal yardımlar

-  MEB’nın özel okul çalışanlarının sözleşmelerinde yer alan ek ders saat ücreti, karşılıklı yükümlülükler gibi konularda yaptırdığı hatalı uygulamalar

-  Eğitim personeli ek ders saatlerinin tespiti ve bordroya yansıtılmasında dikkat edilecek hususlar 

-  Özlük haklarının ödenmemesi halinde MEB ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin yaklaşımı

-  Yeni açılmış ve açılacak okullarda teşvikler ve muafiyetler 

-  İstihdamı artırmaya yönelik olarak açıklanan SGK prim teşviklerinin uygulanmasının özel okul bütçelerine sağlayacağı katkının değerlendirilmesi 

-  Sosyal yardım ödemelerinde uygulanan vergi ve sigorta prim kesintilerinde yapılan hataların değerlendirilmesi

-  Sözleşmelerde yer alan ücretin bordroda sosyal yardımlar, tazminat, ek ders ve agi dahil olarak tahakkuk ettirilmesinde karşılaşılan sorunlar 

-  Özel öğretim kurumlarında sözleşme tarihi ve işe giriş bildirgesinin verilmesindeki özellikli durumlar