Doç.Dr. Boğaç EROZAN

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Özgeçmiş

Doç.Dr. Boğaç Erozan, 1970 İstanbul doğumludur. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansına aynı bölümde devam etmiş, doktora derecesini ise 2005 yılında Amerika'da University of Minnesota Siyaset Bilimi Bölümü'nden almıştır. 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Koç Üniversitesi'nde de saat ücretli olarak dersler vermektedir. Dr. Erozan'ın ilgi alanları siyasal düşünce, Türk siyaseti ve entelektüel tarihtir. Bu alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerdeki makalelerin yanısıra; Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-7) başlıklı bir kitabı (Koç Üniversitesi Yayınları, 2012) ve Siyasetin Bilimi: İlter Turan'a Armağan başlıklı bir ortak derlemesi vardır (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015). Dr. Erozan, çok iyi düzeyde İngilizce, Osmanlıca, orta düzey İspanyolca ve okuma düzeyinde Fransızca bilmektedir.

Konu Özeti

Bu konuşmada meşhur Alman sosyolog ve sosyal bilimci Max Weber'in (1864-1920), eğitimde, eğitimcinin objektiflik-sübjektiflik sorunu üzerine söyledikleri ve önerdikleri temel alınacaktır. Weber, eğitim dahil bilimsel faaliyet alanıyla siyasi alanı birbirinden ayırmış ve bu iki alan arasında bir örtüşme bulunmasının olumsuzluğunu konu etmiştir. Eğitimcinin kendi mesleğine ve karşısında ondan eğitim alanlara dair durumunu yorumlarken, eğitimcide tutku, odaklanma, uzmanlık ve ayrıca sorumluluk bulunması gereğini vurgulamıştır. Weber için eğitimcinin ya da öğreticinin temel derdi, dinleyende anlamayı ve seçim yapmayı teşvik edici olabilmektir; onun yerine seçim yapmak değil. Eğitimci, bu meseleyi, "inanç ahlakı" ve "sorumluluk ahlakı" olarak adlandırılan tutumlar arasında bir denge tutturarak önce kendi çözmelidir.