Doç.Dr. M. Akif HELVACI

Uşak Üniversitesi
Özgeçmiş

İlk ve orta öğrenimini Bolvadin/AFYON’da tamamlamıştır. Lisansını 1993 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümünde; Yüksek Lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ve Doktorasını da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsünde 2004 yılında tamamlamıştır. Halen Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Doç.Dr. M. Akif HELVACI’nın Eğitim Yönetimi alanında yazılmış makaleleri, Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi adlı bir kitabı; Yönetimde Yeni yaklaşımlar; Eğitim Bilimine Giriş ve Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi adlı kitaplarda Bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Eğitim Yönetimi, Değişim yönetimi, Etik ve İletişim ilgi alanları içinde yer almaktadır.

 

Konu Özeti

Sosyal yaşam içinde, değişme ve gelişmenin tüm toplum üyeleri için yararlı olabilmesi, sosyal uyum ve güvenin oluşturulması açısından eğitim ve etik birlikte olması gereken iki önemli unsurdur.

Sürekli değişim ve insan hakları olgusunun toplumun gündeminde daha fazla yer alması, eğitim örgütleri içinde etik kavramının önemini giderek artırmıştır. Eğitimde etik değerler konusu 2000’li yıllarda eğitim yönetimi alanında temel öncelik taşıyan alanlardan birisi durumuna gelmiştir.

Etik ile yönetim arasındaki bağ, kaynakların dağılımı söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. İnsanlar, yöneticilerinden etik davranış adına, adalet, eşitlik, dürüstlük, tarafsızlık ve saygı gibi birtakım ilkelere uygun davranılmasını beklemektedirler. Eğitim hizmetinin örgütlü olarak sunulduğu kurumlar olan okullar ve bu okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, her türlü eylem ve işlemlerinde, öğrencilerin hak ve sorumluluklarını içselleştirmelerini sağlayacak bir eğitim ortamı yaratmakla yükümlüdür.

Öğretmenler ve yöneticilerin sürekli olarak, işle ilgili çatışan beklentilerle karşı karşıya kaldıkları; eğitim hizmetini verirken, başarının, etik standartların örgütte oluşturulmasıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekilmektedir. Bununla beraber, ‘etik’, okul yönetiminin en önemli parçalarından birisi olarak da gösterilmektedir. Eğitim yönetiminin özel bir alana uygulanışı olan okul yönetiminde okul içi ve dışı bireylerin, okulun amaçlarına dönük olarak eyleme geçirilmesi için yöneticilerin eğitim yönetiminde olduğu kadar etik değerler konusunda da yeterli olması gerekir.