Doç.Dr. Nur Yeliz GÜLCAN

Girne Amerikan Üniversitesi
Özgeçmiş

Ankara’da doğdu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında ODTÜ Felsefe Bölümünde doktorasını tamamladı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında da doçent oldu. Türkiye’de bir süre devlet üniversitelerinde  öğretim üyesi  olarak görev yaptıktan sonra, 2011 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nde göreve başladı.  Bu süre zarfında İspanya’nın Barcelona şehrinde yer alan Universitat Ramon Lylull Esade Business School’a doktora tez jüri üyeliği için davet edildi. Birçok ulusal ve uluslararası kongrelere ve panellere konuşmacı olarak katıldı. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmış makaleleri ve tam metin bildirileri vardır. Ayrıca, doktora tez çalışması da uluslararası bir yayınevi tarafından kitap olarak basılmıştır. Çalışmalarını felsefe, eğitim, etik ve özellikle uygulamalı etik alanlarına yoğunlaştırmıştır. Halen Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Konu Özeti

Etik, felsefenin insan davranış ve eylemlerini konu alan önemli disiplinlerinden birisidir. Günlük yaşamdaki eylemlerimiz ve deneyimlerimiz etiğin konusunu oluşturmaktadır. Etik denildiğinde akla, “iyi ve kötü nedir?”,  “Nasıl iyi olunur?”,  “Hangi davranışlar etik olarak iyidir, hangileri kötüdür?” v.b. sorular gelmektedir. Eski Yunandan günümüze değin “etik”e verilen önem hiç azalmamış, aksine günümüzde etik teorikten çıkarılıp pratikte uygulanmaya çalışılmaktadır.  Bunun sonucu olarak etik, felsefe dışında birçok alanda da tartışılmaya başlanmıştır.  Günümüz dünyasında etik, yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da önemli bir yere sahiptir. Gerek eğitim gerekse de etiğin konusu insandır. Eğitim insanın tüm gelişim alanlarına etki eden bir süreçtir. Bu süreç içerisinde insan diğer insanlarla etkileşim içerisindedir ve insanın bu etkileşimleriyle birlikte etik sorunlar da ortaya çıkmaktadır.  Bu sorunların üstesinden gelmek için, etik davranışın çerçevesini oluşturan evrensel değerleri bireylere eğitim ortamında kazandırmak temel amaç olmalıdır.