Dr. Özge ÖZDEMİR

Little Thinkers Society
Özgeçmiş

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) merkezinde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği programını tamamladı. Pek çok ülkede ilerlemeci öğretim yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemini Türkiye’de bilinir kılma, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla yaygınlaştırma amacıyla Little Thinkers Society’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi vermektedir. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan'ın annesidir.

Konu Özeti

1970’lerde Amerikalı felsefeci Matthew Lipman, çocuklara düşünmede ve kendileri için düşünmede yardım etmek üzere Çocuklar İçin Felsefe yöntemini geliştirir. Bu yöntemde, çocuklar bir hikâye etrafında bir araya toplanırlar, hikâyedeki felsefi soru üzerinden kavramları birlikte soruştururlar. Örneğin “Odise mutluluk şurubunu içmeli mi, içmemeli mi?” sorusuyla “mutluluk” kavramı üzerine düşünür, fikirler geliştirir, farklı fikirleri dinler ve çıkarımlar yaparlar. Etkinliğin sonunda “mutluluk şudur” gibi bir yargıya varmazlar. Zaten amaç öğretmenin bir yargıyı zihne aktarması değil, öğrencinin durumları değerlendirecek ve yargıda bulunup eyleme geçecek zihnini çalışıyor kılmaktır. Çocuklar o ders özelinde “mutluluk” kavramına ilişkin bir felsefi içerikten haberdar olmakla birlikte, asıl kazanım her hafta düzenli olarak yapılan soruşturmalarla çocukların süreç içerinde felsefe yapmayı öğrenmeleridir. Bir soruşturan topluluk çalışmasında, soruşturma eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini, topluluk ise demokratik vatandaşlık becerilerinin gelişimini destekler. Bu çalıştayda, katılımcıların bir uygulama eşliğinde Çocuklar İçin Felsefe yöntemiyle tanışmaları amaçlanmaktadır.