Emirhan Deniz ÇELEBİ

Sabancı Üniversitesi SU Gender- Eğitim Koordinatörü
Özgeçmiş

Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2012 yılında mezun olan Emirhan Deniz Çelebi, 2012-2014 yılları arasında TED Koleji’nde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2014 yılında sivil toplumda bir dernekte (SPoD) Eğitim Koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Çelebi, psikologlar ve psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, avukatlar gibi pek çok meslek grubuna yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan eğitimler düzenlemiştir. Eğitim Koordinatörü olarak çalışmaya başladığından beri pek çok şirkete LGBTİ+ Temel Kavramlar, Cinsiyet Geçiş Süreci, Çalışma Hayatında LGBTİ+ Olmak ve LGBTİ+ Kapsayıcı Şirket Politikaları özelinde eğitimler veren Çelebi, 2016-2017 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR işbirliği ile İsveç Konsolosluğu tarafından fonlanan LGBTI+ Kapsayıcı Eğitim projesinde koordinatörlük yapmıştır. Bu süreçte öğretmenlerle LGBTİ+ kapsayıcı eğitim üzerine toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu yıllar arasında BM ekseninde hak temelli savunuculuk çalışmalarında yer alan Emirhan Deniz Çelebi, 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde “Trans Erkeklerin Açılma Süreçlerine Etki Eden Faktörlerin Sosyolojik Analizi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları özelinde pek çok ulusal ve uluslararası çalıştay ve konferansa konuşmacı olarak katılan Çelebi, Eylül 2018’den bu yana Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nde Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Konu Özeti

Bu çalıştayda; biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi cinsiyet meselesinde öncelikli olarak anılması gereken temel kavramlar tanıtılacaktır/hatırlatılacaktır. Eğitim hakkına erişimde yaşanan sorunların anlaşılması için temel kavramların akabinde ayrımcılık kavramının da açıklanması önem arz etmektedir. Bu çalıştayda, araştırmacının 2017 yılında gerçekleştirdiği saha çalışmasının eğitim ayağına odaklanan bulguları ışığında eğitim hakkına erişimde yaşanan ayrımcılıklar tartışmaya açılacaktır. Eğitim hakkına erişimde yaşanan sorunlara ilişkin sahadan güncel bilgilerin paylaşılacağı çalıştay, cinsiyet eşitliğinin eğitim hayatında neden önemli olduğunun ve öğretmenlerin buna yönelik neler yapabileceklerinin altını çizmeyi amaçlamaktadır.