Gülşah ÇEKİÇ

IB MYP Koordinatörü
Özgeçmiş

Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Gülşah Çekiç, 2003 yılından bu yana Eyüboğlu Koleji’nde MYP Matematik dersleri vermektedir.  Eğitim ve öğrenimin ancak ve ancak günlük yaşamla, güncel olaylarla gerçek ilişkiler kurarak gerçekleştiğinde anlamlı ve kalıcı olacağına inanır. Bu sebeple IB felsefesini benimsemiş, daha güzel nesiller yetiştirmek için yaşam boyu öğrenmeyi kendine hedef edinmiştir. Mezunu da olduğu Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda  MYP Koordinatörlüğü görevini sürdürmekte olan eğitimci, paylaşımın ve iş birliğinin önemine inandığından IB programlarının ülkemizde yaygınlaşması için yapılan tüm çalışmalara destek vermekten gurur duyduğunu dile getirmektedir.

Konu Özeti

Bu sunumda Gülşah Çekiç IB Orta Yıllar Programının (MYP) MEB müfredatının uygulanmasına her hangi bir engel teşkil etmediğini, aksine öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almasını ve düşünme becerileriyle birlikte, zaman yönetimi, duygu yönetimi gibi standart sınavlar için de önem taşıyan bir çok becerinin gelişimini desteklediğini anlatacaktır. IB programlarının sürekli olarak uygulanmasının sorgulamaya, disiplinler arası anlayışa ve IB DP başarısına katkısından bahsedecek, uluslararası bilincin günümüz toplumundaki önemli rolünü vurgulayacaktır.