Lütfi GÜLBENK

Gülbenk Danışmanlık
Özgeçmiş

AÜ İktisat Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur. Özel sektörde 6 yıl görev yapmış;  1995 yılında SMMM belgesi almaya hak kazanmıştır.  1996 dan bu yana  kendi mali müşavirlik ofisinde faaliyetlerine  devam etmektedir. Enerji, inşaat, özel okullar ve SGK mevzuatı ihtisas alanlarıdır. Son beş yıldır Av. Esma GÜLBENK ile ortak olduğu danışmanlık şirketinde konusunda uzman E.İş Baş Müfettişi, SGK İşverenler E.D.Bşk. ve diğer danışmanlar dahil 15 kişilik bir kadro ile danışmanlık faaliyetlerine ayrıca devam etmektedir. gulbenkmusavirlik.com  sitesinde100'e yakın yayımlanmış yazısı bulunmaktadır.

Konu Özeti

-   Özel öğretim kurumlarında çalışanların özlük hakları ve tabi olduğu mevzuat

-  Eğitim personeli iş sözleşmelerinin son yargı kararları çerçevesinde değerlendirilmesi eğitim personeline ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi hususunun değerlendirilmesi

-  Çalışanlara ödenmesi zorunlu sosyal yardımlar

-  MEB’nın özel okul çalışanlarının sözleşmelerinde yer alan ek ders saat ücreti, karşılıklı yükümlülükler gibi konularda yaptırdığı hatalı uygulamalar

-  Eğitim personeli ek ders saatlerinin tespiti ve bordroya yansıtılmasında dikkat edilecek hususlar 

-  Özlük haklarının ödenmemesi halinde MEB ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin yaklaşımı

-  Yeni açılmış ve açılacak okullarda teşvikler ve muafiyetler 

-  İstihdamı artırmaya yönelik olarak açıklanan SGK prim teşviklerinin uygulanmasının özel okul bütçelerine sağlayacağı katkının değerlendirilmesi 

-  Sosyal yardım ödemelerinde uygulanan vergi ve sigorta prim kesintilerinde yapılan hataların değerlendirilmesi

-  Sözleşmelerde yer alan ücretin bordroda sosyal yardımlar, tazminat, ek ders ve agi dahil olarak tahakkuk ettirilmesinde karşılaşılan sorunlar 

-  Özel öğretim kurumlarında sözleşme tarihi ve işe giriş bildirgesinin verilmesindeki özellikli durumlar