Lütfi GÜLBENK

Gülbenk Danışmanlık
Özgeçmiş

Konu Özeti

Sürdürülebilir Finansmanı Destekleyecek Mali Konular ve Özlük Hakları ile İlgili Teşvikler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-   Özel öğretim kurumlarında çalışanların özlük hakları ve tabi olduğu mevzuat

-  Eğitim personeli iş sözleşmelerinin son yargı kararları çerçevesinde değerlendirilmesi eğitim personeline ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi hususunun değerlendirilmesi

-  Çalışanlara ödenmesi zorunlu sosyal yardımlar

-  MEB’nın özel okul çalışanlarının sözleşmelerinde yer alan ek ders saat ücreti, karşılıklı yükümlülükler gibi konularda yaptırdığı hatalı uygulamalar

-  Eğitim personeli ek ders saatlerinin tespiti ve bordroya yansıtılmasında dikkat edilecek hususlar 

-  Özlük haklarının ödenmemesi halinde MEB ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin yaklaşımı

-  Yeni açılmış ve açılacak okullarda teşvikler ve muafiyetler 

-  İstihdamı artırmaya yönelik olarak açıklanan SGK prim teşviklerinin uygulanmasının özel okul bütçelerine sağlayacağı katkının değerlendirilmesi 

-  Sosyal yardım ödemelerinde uygulanan vergi ve sigorta prim kesintilerinde yapılan hataların değerlendirilmesi

-  Sözleşmelerde yer alan ücretin bordroda sosyal yardımlar, tazminat, ek ders ve agi dahil olarak tahakkuk ettirilmesinde karşılaşılan sorunlar 

-  Özel öğretim kurumlarında sözleşme tarihi ve işe giriş bildirgesinin verilmesindeki özellikli durumlar