Mine ERİM

Eğitim Yöneticisi
Özgeçmiş

Mine Erim İzmir Özel Amerikan Koleji’nde Mesleki Gelişimden sorumlu Müdür Yardımcısı, IBDP (Uluslararası Bakalorya) Koordinatörü ve IB Matematik HL (İleri Düzey) öğretmenidir. Kendisi 1976’da Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmuş, 1980’de ise lisansını ve pedagojik formasyonunu Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Mezuniyetinin hemen ardından, İzmir Amerikan Koleji’nde Matematik Öğretmeni olarak öğretmenlik kariyerine başlamıştır. 1993’te Özel İzmir Koleji’ne geçerek iki sene Matematik Bölüm Başkanı, bir sene de Özel İzmir Fen Lisesi Okul Müdürü olarak görev yapmıştır. 1996’da Özel İzmir Amerikan Koleji’ne geri dönerek üç sene boyunca Matematik Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. 2006’da IBDP Koordinatörü, 2011’de ise Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Hali hazırda, bu görevlerine ek olarak, IB Çalıştay Liderliği ve Okul Ziyareti Takım Üyeliği ile 2014 yılından itibaren Türkiye IB Okulları Temsilciliğini de yürütmektedir.

Konu Özeti

Akademik olarak zorlayıcı olmasının yanında, öğrencilerin kavramsal netliğe ulaşmasını, çok yönlü ve uluslararası bakış açısını kazanmasını, iletişim becerilerini geliştirmesini ve yapıcı bir tutum içinde eleştirel bakabilme gibi pek çok özelliği kazandırmasını sağlayan IB Diploma Programı’nı uygulayan okulların sayıları ülkemizde ve dünyada hızla artmaktadır.Bu sunumda, Diploma Programı’nın felsefesi, okullarımızda uygulanma modelleri, MEB ile uyumu ve IB mezunlarına üniversitelerin sağladığı avantajlar üzerinde durulacaktır.