Paul SANDERS

College Board Uluslararası Direktörü
Özgeçmiş

Paul Sanders Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve kıta Amerikası bölgelerinde bulunan okulların/kurumların AP ve SAT programlarına erişimlerini geliştirmek amacıyla uluslararası pazar yönetiminden sorumlu yetkili müdür olarak College Board’da çalışmaktadır.

Sanders 2018 yılında tekrar College Board’da çalışmaya başlamadan önce Rice Üniversitesi Üniversiteye Hazırlık Merkezi’nde yetkili müdür ve Uluslararası Bakalorya Organizasyonunda Global Kabul direktörü olarak çalışmıştır. Teksas A&M Üniversitesi Siyasal Bilimler fakültesinden mezun olup St. Edwards Üniversitenden master derecesi vardır.   

Konu Özeti

2001 yılında Amerika dışında 1400’den fazla okul 127 ülkeden 120.000’den fazla öğrenciye sınav uygulamıştır.  2017 yılından bu yana AP Sınavlarına katılan Türk öğrencilerinin sayısı %80 artmıştır.  Bu interaktif  oturumda herkes tarafından daha kolay ulaşılabilir hale gelen AP derslerinin erişim ve akademik mükemmeliyet üzerindeki etkileri,proje bazlı öğrenim üzerinden  öğrenci çeşitliliğini ve küresel perspektifleri teşvik etmek için stratejiler, 2021-22’de Türk okulları için Ap öncesi  ve diğer yeni AP girişimleri ve Türkiye’de bir ortaklık oluşturarak profesyonel gelişim ve online topluluklar üzerinden AP eğitimcilerine hizmet verme konularının altı çizilecektir. Bunlara ek olarak üniversite kabullerinde AP’nin oynadığı rol, College Board’un pandemi süreci boyunca sınavlar hakkında ne öğrendiği ve bu kazanımların gelecekte SAT değerlendirmelerini  nasıl etkileyeceği konuşulacaktır.

Türkiye’deki AP Okullardan Paylaşım: Okullarında AP Programı sunmak isteyen okul yöneticilerin ve öğretmenlerin izlemesi gereken adımlar,  bu programı Milli Eğitim çerçevesinde nasıl yapabilecekleri, ve IB ve AP programının birlikte uygulayan okulların tecrübeleri eğitim yöneticileri tarafından paylaşılacaktır.