Prof. Dr. Şahin KARASAR

Maltepe Üniversitesi Rektörü
Özgeçmiş

Maltepe Üniversitesi’nde ikinci dönem Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Şahin KARASAR, lisans eğitimini İletişim Bilimleri (Anadolu Üniversitesi, 1990) alanında almıştır. Yüksek lisans eğitimini TV Yayın İşletmeciliği üzerine Amerika Wisconsin’de Marquette University’de tamamlamış (1995), doktorasını da İletişim Bilimleri alanında Anadolu Üniversitesi’nde yapmıştır (1999). Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve yöneticilik yapan KARASAR’ın özel sektör tecrübesi de mevcuttur. Bir dönem Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı görevini yürütmüş, halen de akademik yaşantısıyla birlikte Digitürk Yayın Danışmanlığı, Olay TV Yönetim Kurulu Üyeliği ve Cihan Medya’nın Kayyumluğu görevlerini de sürdürmektedir. Çalışma alanları İletişim ve Medya, Yönetim ve Liderlik, Yükseköğrenim Yönetimi, Havacılık ve Havacılık Eğitimidir ve bu konularda çeşitli ulusal ve uluslararası makale, bildiri, kitap, kitap bölümü, sanat ve tasarım vb. eserleri bulunmaktadır. Çeşitli editörlük ve hakemlik görevleri de yürütmektedir. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda 172 üniversitede öğrenim gören 26.513 öğrenciden alınan veriler doğrultusunda yürüttüğü Rektörlük görevi için “2018 Yılı ÜniAr Üstün Performans Bronz Ödülü”ne layık görülmüştür. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Konu Özeti

İnsanoğlunun “Ne yapmalıyım?” “Nasıl yaşamalıyım?” sorularına cevap aradığı ve kendini tanıma süreci olan etik, kuşkusuz ki bireyi şekillendiren eğitim hayatıyla yakından ilişkilidir. Eğitimin niteliğinin insanlığın bugünü ve yarınını etkiliyor olması eğitimi etik değerlere en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri kılmaktadır. Günümüzün zorlu koşulları ve rekabet ortamı, eğitim kurumlarını da etik değer ve ilkelerin sorgulandığı arenalar haline getirmiştir.

Bu bağlamda bu panelde; eğitim kurumlarında etik ekosistemin kurulması, ekosistemdeki değerlerin ihlalinde yaşanacak olası sorun, krizler ve dengesizliklerin doğurduğu sermaye ve itibar kayıpları; eğitim ekosistemi sayesinde eğitim kurumlarının sadece kazanç kapısı olarak görülmesi anlayışının aşılması; eğitim etik ekosisteminde uluslararasılaşmanın getirdiği farklılık yönetimi; tam bir değişim ve dönüşüm sürecinde olan eğitim ekosisteminde bu dönüşümü yönetmek; etik ekosistemde etik lider; yeni eğitim ekosisteminde Z kuşağının etik anlayışı; etik ekosistemde ödev, sunum vb. akademik çalışmalar; eğitimde ekosisteme uygun sosyal medya kullanımına ve son olarak da ekosistemin son halkalarından olan yeni nesil öğrenme teknolojilerinin etik yönü irdelenecektir.