Prof. Dr. Ali Murat FERMAN

Rektör, Beykent Üniversitesi
Özgeçmiş

1962 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Murat Ferman, ilköğrenimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları dalında, Doktora eğitimini ise yine İstanbul Üniversitesi İşletme Politikası ve Stratejisi alanında tamamladı. Prof. Dr. Murat Ferman;  ABD’de bulunan Virginia Tech Üniversitesinde Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları alanındaki ikinci Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Anadolu Endüstri Holding bünyesinde Pazarlama Uzmanlığı, İstanbul Sanayi Odası Ticaret Dairesi Başkanlığı ve Güçlü Gazetecilik-Basın Yayın A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden sonra Prof. Dr. Murat Ferman, 1990 yılında; İstanbul Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. Prof. Ferman aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Başkanlık Danışmanlığını altı yıl boyunca sürdürdü.

Feyziye Mektepleri Vakfı bünyesindeki Işık Üniversitesi’nin hazırlık ve kuruluş çalışmalarında görev alan Prof. Dr. Ferman, 1999-2005 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak iki dönem idari görev üstlendi. İstanbul Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nde pek çok yüksek lisans ve doktora tezi yöneterek genç akademisyenlerin yetişmesine katkı sağladı. 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında, ABD’de Radford University’de öğretim üyeliğinde bulunan Prof. Dr. Ferman, 2017 yılında Işık Üniversitesi’nde Rektörlük görevine vekaleten atandı. Ulusal Pazarlama Akademik Konseyi Genel Sekreterliğini üç yıl boyunca sürdürdü. Uluslararası birçok üniversitede ‘misafir profesör’ olarak bulunan Prof. Dr. Murat Ferman’ın, yayınlanmış kitap, uluslararası ve ulusal hakemli dergi makaleleri, uluslararası bilimsel bildirileri bulunmaktadır.

18 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Beykent Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Murat Ferman, evli ve bir çocuk babasıdır.

Konu Özeti

Ekonomi; genel bir kavrayışla, “kıt kaynakların optimal yönetimi” olarak tanımlanır. Eğitim – öğretim söz konusu olduğunda, “kıt” ibaresinin yerini “kritik” kavramına terk etmesi gerekir. Zira gençlerimiz, bizim en kritik ve yüksek değerli varlıklarımızı, yarınımızı; ortaya koyacakları katma değer ile inşaa edecek en seçkin bireyler; bize emanet edilmiş ve en yüksek düzeyde potansiyeli temsil eden toplum kesimidir. İşte bu bakımdan, gençlerimizi enflasyonun boyunduruğuna; niteliksizliğin görece konforuna ve pragmatik duruş ile uygulama karşı donanımlı kılmak en büyük görevimizdir.

Hemen her alanda ve ağırlıkla, eğitim-öğretim kulvarında, yeniden ölçeklendirme; “sistemi optimize etme”  ihtiyacı ortadadır. Bu alanda en büyük engel, Enflasyon olup, pek çok bakımdan eğitim-öğretim anlayış ile uygulamalarını “dejenere edici-bozucu” dinamiklerin devreye girmesinin başlıca nedenidir.

İşletme İktisadı perspektif ve zemininden hareketle, mevcut durum değerlendirmesini takiben, “çözüm odaklı” analizler eşliğinde, alanımızda/sektörde (yeniden) MAKUL’ u tanımlama ve arama içerikli ufuk turunu birlikte gerçekleştireceğiz.