Prof. Dr. Belma TUĞRUL

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Özgeçmiş

Prof.  Dr   Belma  Tuğrul,  1960 yılında Istanbul’da doğmuştur.  1983 yılında  Hacettepe   Üniversitesi’nde Çocuk  Gelişimi  ve  Eğitimi okumuştur.  5000 den fazla 3- 6 yaş çocuğunun öğretmenliğini yapmıştır. Halen Istanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi  Eğitim Anabilim Dalında  öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Kuzey  Kıbrıs’ta Uluslararası  Final  Üniversitesi’nde de dersler vermektedir. Dünya Oyun Birliği (IPA- International Play  Association) üyesi ve  bu birliğin Türkiye  temsilcisidir. Global  düzeyde dünya da  kutlanmakta olan okul dışarıda  günü  Outdoor Classroom Day’in  Türkiye  temsilcisidir.  Ondan fazla  ulusal ve  uluslararası  meslek  birliğine ve sivil  toplum  kuruluşuna  üye ve  bilim kurulu üyesidir. Milli Eğitim Bakanlığı  Okulöncesi  Eğitimi programlarının  geliştirilmesinde  alan uzmanı olarak çalıştı.   Milli Eğitim  Bakanlığı, TÜBİTAK, UNICEF,  Kalkınma   Ajansları, Avrupa   Birliği,  Üniversitelerin   Bilimsel Araştırma  Projeleri  BAP  gibi 20 den fazla  projede danışmanlık, yürütücülük, koordinatörlük, asistanlık yapmıştır. Çocuklara  ve ailelere yönelik   çocuk kitapları  ve uygulama kitapları da bulunmaktadır. Çocuklar  için eğitsel  materyaller tasarlamaktadır. Televizyon  programları için içerik ve senaryolar  yazmıştır.  Çocuklarla oyun, yaratıcılık, çocuklarla felsefe,  matematik ve erken çocuklukta alternatif eğitim  modelleri üzerinde  çalışmaktadır.  Çocukların oyun hakkı  savunucusu olarak tanınmaktadır. 

Konu Özeti

Sözcüklerin bizde çağrıştırdığı anlamlar, ön yaşantılarımıza, bilgilerimize ve beklentilerimize bağlı olarak farklılaşır. Misal; ‘Başka’ sözcüğünün farklı kişilerde çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerin öyküsünü öğrenmek heyecan verici olmalı. Yaratıcılık, farklı bakış açısı, yenilenme isteği, yetersizlik, değişime duyulan ilgi, merak, uyum sağlama çabası, problem çözme, girişimcilik, etki yaratma alanı, güncelleme, eleştirel düşünme, duyarlılık, memnuniyetsizlik hali ve dahası… Ben ise, tüm bu çağrışımların dışında başka sözcüğünün olasılıkların varlığına bir referans olduğunu düşünenlerdenim. İçinde bulunduğumuz zamanın ilgi, gereksinim ve gelişmelerine uyum sağlayabilmek için eğitim dünyasının çok farklı alanlarda ve boyutlarda dönüşüm arayışında olduğunu görmekteyiz. Eğitimde dönüşüm fikri üzerinde düşünüp, çalışıp üretirken, yeni neslin öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmek için acaba başka okullara, başka eğitim programlarına, başka derslere, başka öğretmenlere, başka yöntemlere mi gereksinim var yoksa başka şeylere mi? Sürecin öznesi, en önemli aktörü olan çocukların eğitimde dönüşüm süreci sırasındaki hakları, ilgileri ve gereksinimlerine karşı duyarlılıklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir?