Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı
Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi (1972). Özel Darüşşafaka Lisesinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı (1972-1978). İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde Yabancı Dil Eserleri Sınıflandırma Servisinde çalıştı (1978-1982). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak girdi (1982).  1984’te Felsefe Doktoru, 1987 yılında Yardımcı Doçent, 1988’de Doçent, 1996 yılında da aynı üniversitede Profesör oldu. Maltepe Üniversitesinin kadrosunda yer aldı (2000); Felsefe Bölümünü kurdu (2004); Maltepe Üniversitesinde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkeziyle (2005), Prof. Dr. Nermi Uygur Kitaplığının kuruluşuna öncülük etti (2006).

Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonunda Yönetim Kurulu ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu (2003-2018). XXV. Dönem UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesinde yer aldı. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu, Maltepe İlçe İnsan Hakları Kurulu, Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu ve Eğitim Komisyonu, Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Vakfı Danışma Kurulu Üyesi. Felsefe alanında yazdığı, editörlüğünü yaptığı ya da Türkçeye çevirdiği çok sayıda kitabı ve makalesi vardır. Çalışmalarını son yıllarda özellikle insan eksenli varlık felsefesinde yoğunlaştırmış ve bu bağlamda “antropontoloji” kavramını yaratmıştır.

Konu Özeti

İnsan etkinliği olarak eğitim, insan-insan, insan-toplum, insan-kurum ilişkisinin örgün ya da yaygın olsun, en örgütlü biçimidir. Eğitim bir tür insan karşılaşmasıdır ve bu karşılaşma, çoğu zaman kendi doğallığı içinde toplumsal ahlakla yapılanır. Eğitimin dışdünyası eğitim bağlamındaki eylem ve ilişkilerden; eğitimin düşünme dünyası eğitimi yöneten kavramlardan, ilkelerden, düşüncelerden, kuramlardan, niyetlerden, amaçlardan; eğitimin dil dünyası da eğitim bağlamındaki dil kullanımından oluşur. Eğitim insan-dünya-bilgi/bilgi dışı ilişkisinin kurulmasının temel ortamı olduğu gibi, eğitimin bilgiye ya da bilgi dışı olana dayalı olması da mümkündür. Eğitimi taşıyan her türlü bilgi eğitimin gerekli koşulunu oluştururken, bir tür bilgi olan etik ya da ahlak felsefesi, başka bir deyişle ahlak bilgisi, eğitimin yeterli koşulunu oluşturur. Bir bilgi türü olarak etik, bir yandan olgusal nitelikli toplumsal ahlakı anlamaya çalışır, onu mercek altına alır; öte yandan da insan eylemlerinin ve ilişkilerinin, her bir durumun, her bir insan-insan ya da insan-insan olmayan karşılaşmasının ardındaki istemenin dayandığı ilkeleri ve değerleri bilme konusu yapar.