Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI

Hacettepe Üniversitesi
Özgeçmiş

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kars’ta tamamlayan Gültekin Çakmakcı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra yaklaşık bir yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Mühendis Teğmen olarak görev yaptı. Yüksek lisans (York Üniversitesi) ve doktora eğitimini (Leeds Üniversitesi) İngiltere’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla bilim eğitimi alanında tamamladı. TÜBİTAK post doktora araştırma bursuyla 2011-2012 yıllarında Stanford Üniversitesi’nde bilim eğitimi alanında çalışmalarını yürüttü. STEM eğitimi, bilim felsefesi ve mühendislik eğitimi çalışma alanları arasındadır. Prof. Çakmakcı, ‘Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Laboratuvarı’ başkanı, ‘Turkish STEM Alliance’ direktörü ve ‘Public Communication of Science and Technology (PCST)’ derneğinin yönetim kurulu üyesidir.

Konu Özeti

Bilim, Teknoloji,  Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinlerinin bütünsel olarak ele alındığı ve günlük yaşam problemlerini çözmek için yaratıcı çözümlerin uygulanmasını hedefleyen bir STEM eğitiminin özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda MASDIV (Supporting Mathematics and Science Teachers in addressing Diversity and Promoting Fundamental Values) isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında çeşitliliğin ele alınmasında ve temel değerlerin desteklenmesinde STEM öğretmenlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınarak farklı modüller hazırlanmış, uygulanmış ve revize edilmiştir. Bu içerikler; (1) akademik başarıyla ilgili çeşitliliği ele alan modül, (2) etik, sosyal veya ahlaki yönleri içeren problemlerle ilgilenen, gerçek yaşamda aktif vatandaşlığı artırmayı amaçlayan modül ve (3) kültürler arası öğrenmeyi teşvik eden modül olmak üzere toplamda üç modülden oluşmaktadır. Sempozyumda bu 3 modüle ait örnek uygulamalar katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılarak proje çıktıları tartışılacaktır. Bu programdaki yenilik, modern, demokratik ve çok kültürlü toplumların temel taşı olan değerleri destekleyerek eğitimin sosyal ve kültürel boyutlarını zenginleştirmek için disiplinlerarası/ötesi bir bakış açısıyla STEM eğitimini desteklemesidir.