Prof. Dr. Hasan BACANLI

UNESCO Türkiye Milli Komite Üyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi
Özgeçmiş

1961 yılında Nikfer’de (Tavas, Denizli) doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun oldu (1982). Yüksek lisans (1984) ve doktora (1990) eğitimini aynı fakültede tamamladı. 1985 yılında Mardin RAM’de rehber öğretmen, 1986’da Selçuk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, 1992’de Gazi Üniversitesinde Yardımcı Doçent, 1995’te Doçent, 2002 yılında Profesör oldu. 2013 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesine geçti. 2014 yılında emekli olup özel bir üniversitede çalışmaya başladı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

1994 yılında ABD’de Ohio State University’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2003-2004 yıllarında MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği yaptı. Halen UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca zaman zaman çeşitli yayınevlerinde Genel Yayın Danışmanlığı yapmıştır. APA, IACCP, IAAP, IPC, AASP gibi çeşitli uluslararası mesleki kuruluşlara üyedir.

Eğitim Psikolojisi, Duyuşsal Davranış Eğitimi, Sosyal Beceri Eğitimi, Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı, Unde Scis: Bilgi Psikolojisi Denemesi gibi kitaplarının yanısıra çeşitli yayınlanmış makaleleri ve yazıları bulunmaktadır.

Kendi çalışma alanını “benlik ve kişilik üzerinde toplumsal ve kültürel etkiler” olarak tanımlamakta ve Değer Bilinçlendirme, Dört Katlı Düşünme Modeli ve Yetkinlik Anlayışı konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Konu Özeti

Değer eğitimi dünyada 1960’lı yıllardan bu yana yapılmaya başlanmışken, ülkemizde 2010 yılında ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada bu sürecin değerlendirilmesi yapılarak, etkili faktörler ortaya konmaktadır. Ardından değer eğitiminin sorunlarına değinilmekte ve sorunlara bir çözüm yolu olarak geliştirilen Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı ele alınmaktadır. Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı Türk Milli Eğitiminin sorunlarına yönelik olarak geliştirilmiş yeni, özgün ve yerel bir yaklaşımdır.

Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı değerle ilgili şu önermeye dayanmaktadır: Değer bireyin davranışlarına yön verir. Bu önermedeki değer terimi açık değildir; birey kendisi için istediğini başkası için istememektedir; davranışlarındaki değerlerin farkında değildir (değerlerin davranışa nasıl yansıyabileceğinin farkında değildir); ve sahip olduğunu iddia ettiği değerlerin hayatına yön verebileceğini düşünmemektedir. Bu dört sorun alanına karşılık Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı Değer Analizi, Değer Sorgulama, Değer Konumlandırma ve Değer Öznelleştirme etkinlikleri önermektedir. Bu çalışmada Değer Analizi ile ilgili Değer Örümceği tekniği ele alınmakta ve bir örnek değerle açıklanmaktadır.