Prof. Dr. İoanna KUÇURADI

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü
Özgeçmiş

4 Ekim 1936’da, İstanbul'da doğdu. 1954te Zapyon Kız Lisesini, 1959da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1965te doktora derecesini aldı. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970te Doçent, 1978de de Profesör oldu.1968de Hacettepe Üniversitesine atandı. 1969 yılında kurulan Felsefe Bölümünün kuruluşundan Ekim 2003e kadar Başkanlığını yürüttü. 1997de kurulan İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Mart 2005’e kadar Müdürlüğünü yaptı. 1998 den beri de bir UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün sahibidir. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne atanan Ioanna Kuçuradi, bu Üniversitenin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdürlüğünü yapmaktadır.

Konu Özeti

İnsan etkinliği olarak eğitim, insan-insan, insan-toplum, insan-kurum ilişkisinin örgün ya da yaygın olsun, en örgütlü biçimidir. Eğitim bir tür insan karşılaşmasıdır ve bu karşılaşma, çoğu zaman kendi doğallığı içinde toplumsal ahlakla yapılanır. Eğitimin dışdünyası eğitim bağlamındaki eylem ve ilişkilerden; eğitimin düşünme dünyası eğitimi yöneten kavramlardan, ilkelerden, düşüncelerden, kuramlardan, niyetlerden, amaçlardan; eğitimin dil dünyası da eğitim bağlamındaki dil kullanımından oluşur. Eğitim insan-dünya-bilgi/bilgi dışı ilişkisinin kurulmasının temel ortamı olduğu gibi, eğitimin bilgiye ya da bilgi dışı olana dayalı olması da mümkündür. Eğitimi taşıyan her türlü bilgi eğitimin gerekli koşulunu oluştururken, bir tür bilgi olan etik ya da ahlak felsefesi, başka bir deyişle ahlak bilgisi, eğitimin yeterli koşulunu oluşturur. Bir bilgi türü olarak etik, bir yandan olgusal nitelikli toplumsal ahlakı anlamaya çalışır, onu mercek altına alır; öte yandan da insan eylemlerinin ve ilişkilerinin, her bir durumun, her bir insan-insan ya da insan-insan olmayan karşılaşmasının ardındaki istemenin dayandığı ilkeleri ve değerleri bilme konusu yapar.