Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Özgeçmiş

1985 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı eğitim sınavlarını kazanarak 1986-1992 yılları arasında ABD’de Columbia Üniversitesi’nde Eğitim Ekonomisi alanında yüksek lisans, Uluslar arası Eğitim ve Kalkınma alanında da doktora yaptı.

1993 yılında İstanbul Üniversite, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan, Profesör Dr. İrfan Erdoğan, yine aynı üniversitede, 1998 Yılında Doçent ve 2006 yılında da Profesörlük unvanlarını kazandı. 1995 yılında “2000’li Yıllarda Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözümler” adlı araştırmasıyla Milliyet Gazetesi’nin Örsan Öymen adına düzenlenen yarışmada ödüllendirildi.

2006-2008 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.  Eğitim politikaları ve Türk Eğitim Sistemi ile ilgili birçok eseri olan Prof. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde çalışmaktadır.

Konu Özeti