Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

MEB Bakan Yardımcısı
Özgeçmiş

1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünden mezun olmuştur. 2008-2011 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. 2010 yılından bu yana UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) bünyesinde görevler üstlenmiş ve halen Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyeliğine seçilmiş ve Bilim Eğitimi Projesi’ni yürütmüştür. 2009 yılında Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği’ni kuran SAFRAN, halen bu derneğin genel başkanıdır. 2002-2006 yıllarında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerinin öğretim programlarının çalışmalarına başkanlık yapmıştır. 2010 yılında başlanılan “Ulusal Öğretmen Stratejisi” ve 2014 yılında MEB ve YÖK tarafından başlatılan “Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması” çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca UNICEF destekli “Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi”, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi” ve “Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması” projelerinde görevler üstlenmiştir. 2011 yılında Kastamonu Üniversitesi’ne vekil rektör olarak atanan SAFRAN, 2012-2016 yılları arasında YÖK Başkan Danışmanlığı; 2016-2018 yılları arasında ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. 8 Ağustos 2018 günü Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Konu Özeti