Prof. Dr. Soner YILDIRIM

ODTÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Özgeçmiş

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Öğretim Teknolojileri alanındaki yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Michigan State Üniversitesi'nde, aynı alanda doktora eğitimini University of Southern California’da 1997 yılında tamamladı. 1998 yılından bu yana ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Soner YILDIRIM 1998 yılından bu yana çesitli uluslararası kuruluşlarda Öğretim Teknololojisi projelerinde uluslararası uzman olarak görev almaktadır. 1998-2000 yılları arasında Dünya Bankasında, 2002-2006 yılları arasında Strasbourg’daki Avrupa Konseyi’nde ve 2004 yılından bu yana’da Avrupa Birliği Avrupa Eğitim Vakfı’nın (ETF) çeşitili projelerinde görev almıştır.

Araştırma konuları arasında eğitimde sosyal medya kullanımı, öğretim ve geri bildirim tasarımı, elektronik performans destek sistemleri, öğrenme analitikleri ve nomofobya önemli yer tutmaktadır.

Konu Özeti

Tarih boyunca eğitim sitemleri farklı ama olağanüstü koşullarca belirlenen krizler yaşamıştır. Bunların en derin ve en uzun olanlarından birisi de COVID-19 salgının ile yaşadığımız krizdir.  2020 Mart ayından bu yana yaşananlar eğitim sisteminde sadece içerik ve yöntem sorgulamasının ötesinde var olmanın ve geleceğin sorgulandığı bir döneme dönüştü.  Bu yaşanan olağanüstü durum eğitim, öğrenme ve öğretme üçgeninde birçok şeyin “idrak” edilmesini de sağladı.  Önümüzdeki yıllarda en talep görecek mesleklerin başında öğretmenlik mesleğinin geleceği bir gerçek.  Ama hangi fiziksel koşullarda altında ve hangi yeteneklerle başarılacağı ise “idrak” etmemiz gereken olguların başında gelmektedir.  Bu oturumun amacı COVID-19 ile eğitimde “idrak” ettiklerimiz ve etmemiz gerekenler olacaktır.