Serkan KAHYAOĞLU

Klinik Psikolog/ Eğitmen
Özgeçmiş

Serkan Kahyaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Uluslararası geçerliliği olan Transaksiyonel Analiz ekolünün eğitimini almış, eğitim ve psikoterapi çalışmalarında bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Meslek hayatı boyunca bir yıl devlet okulunda, beş yıl Koç Özel İlköğretim ve Lisesinde psikolojik danışmanlık, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda altı yıl eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Geliştirdiği ve uyguladığı eğitim programlarından bazıları şunlardır: Baba Destek Programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Benimle Oynar Mısın? Televizyon programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı- TRT), Benim Ailem Aile Çocuk Eğitim Programı, 7-19 Aile Eğitimi  ve 0-18 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı), ARDIÇ Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Programı (T.C. Adalet Bakanlığı ve UNICEF). Ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılıklara Saygı, Geribildirim Yöntem ve Teknikleri, İletişim Becerileri, Grup Yönetimi, Eğitici Eğitimi konularında içerik geliştirmiş ve uygulamıştır.

Porta’nın kurucu ortaklarından olan Serkan Kahyaoğlu, 1996 yılından beri eğitim-danışmanlık ve psikoterapi alanında çalışmaktadır. Özellikle ergen, genç ve yetişkinlerle çalışan Serkan Kahyaoglu ebeveynlere yönelik danışmanlık ve çift terapisi de yapmaktadır. Psikoterapi alanında yoğun olarak kaygı, ilişki sorunları, depresyon alanlarında deneyime sahiptir.

Konu Özeti

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde etik, “çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Okulda çalışan herkesin mesleğini etik değerlere uygun yapmak; kendisine, öğrencilere, velilere, meslektaşlarına, ve tüm topluma karşı sorumluluğudur. Çünkü eğitimde etik, güven, karşılıklı ilişki, tarafları ve eğitim içeriğini koruma, karşılıklılık, saygı gibi değerleri de sağlayan güvenli bir çatıdır. Bununla birlikte bazen okul içinde eğitimciler hem kendi branşları içinde hem de farklı branşalar arasındaki ilişkilerde etik ikilemler yaşayabilmektedir. Bu atölyede eğitimcilerin mesleklerinde etik olmalarının anlamı, etkisi ve saygınlığı üzerine çalışılacaktır. Buna bağlı olarak aşağıdaki noktalarda okul içi çalışmalarda “öğrencinin ve eğitimin yararı” için etik ikilemlerin çözümü üzerine vakalar tartışılacaktır:

Eğitimcinin yetkinlik ve sorumluluk ahlakı

Okul – veli ilişkisinde etik ihlaller, sınırlar, korumalar, izinler

Öğretmen ve psikolojik danışman işbirliğinde “etik” bağlamında sınırlar ve izinler

Öğretmen ve idareci ilişkisinde etik