Seval ORAK

Ekip Türkiye, Eğitim Danışmanı
Özgeçmiş

2005 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğini bitirdikten sonra, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. On üç yıldır çeşitli devlet ve özel kurumlarda sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Uluslararası bilimsel platformlarda sunduğu, sahadaki deneyimleriyle akademik alt yapıyı birleştirdiği pek çok özgün çalışmaları, makale ve tam bildirileri mevcuttur. Hem merkezi sınavlarda başarılı olmaya, hem üst düzey beceri kazandırmaya yönelik, Z kuşağının ilgisini çeken, kazanım odaklı özgün stratejiler geliştirerek öğrenme sürecini zenginleştirmektedir. Dört tam bildirisi ve birisi İngilizce olan; iki makalesi yayınlanmıştır. 2018 yılında Paris’te “Multidisipliner Studies” Sempozyumu’nda; milli kültürümüze has öğelere sahip evrensel kriterlerde hazırladığı; özgün üç bildiri sunumunu gerçekleştirmiştir. EKİP Türkiye (Eğitimde Kalite İşbirliği Platformu) ailesine Mayıs 2017’ de eğitim danışmanı olarak dahil olmuştur. Düşlediklerini sahada gerçekleştiren bir öğretmen olarak amacı; EKİP’ te ülkemizin en iyi eğitim danışmanlarıyla iş birliği halinde çalışarak, kaliteli eğitim anlayışıyla, özündeki değerleri yitirmeden çağın gerisinde kalmayacak öğrenenler yetiştirmeye kılavuzluk etmektir. EKİP bünyesinde STEM, girişimcilik, düşünme becerileri, alternatif ve otantik değerlendirme, bilimsel süreç becerileri, tasarım odaklı düşünme, sınıfta astronomi ve uzay farkındalığı yaratma gibi kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri tasarlayıp, meslektaşlarına sunmaktadır.

Konu Özeti

Atölyenin amacı: Öğretmenlerin tasarım odaklı düşünmeye yönelik farkındalıklarını artırmak, Öğretmenlerin dünyada “etik”, ülkemizde “etik” kavramına yönelik bilgi ve farkındalığını artırmak, Öğretmenlerin tasarım odaklı düşünme metodoloji yoluyla “etik problemleri” keşfedip çözüm üretmesine olanak sağlayarak; öğretmenlerin eğitimde etik unsurlara dikkat etmesine kılavuzluk etmek, Uygulama ağırlıklı bir atölye yaparak, öğretmenlerin hem kendi mesleklerinde hem de öğrencilerinde “etik” davranışlar ve tutumlar nasıl geliştireceklerini deneyimlemelerini sağlamak.